NCD series V

Magnetization Patterns

Axial Magnetized Sectors on One Surface Magnetized
Axial Magnetized Multi-poles Multi-poles Magnetized on Outer Diameter
Radial Magnetized Multi-poles Magnetized on lnner Diameter
diametric magnetized Lateral Magnetized

NCD series: NCD I / NCD II / NCD III / NCD IV / NCD V
YX Magnetizing Power: YX I / YX II / YX III / YX IV